Vi visar barnteater

I Kalendern här bredvid finns praktisk info om barnpjäsen Stigen av teater Bartolinis. Vi stöttar den här föreställningen för att vi anser att skogen är av stort värde för oss och för kommande generationer. En väl omhändertagen skog bjuder på upplevelser av många slag – djurliv, bär, svamp, tystnad, eftertanke. Den är livsrum för en […]

Läs mer

I sommar: Bjud in dina vilda grannar!

Lata dig i trädgården så får du en roligare trädgård med mer liv och våra vilda grannar en fristad. Fixa lite fint för igelkottarna och fjärilarna så får du en roligare trädgård. I trädgården drar många en gräns mellan natur och odlad grön kultur. Det vill vi ändra på. Som tur är känner varken fåglar, […]

Läs mer

Barnpjäsen ”Stigen”

Teater Bartolinis turnerar under 2016 med barnpjäsen Stigen i Västerbotten och Norrbotten.  Ellenor Lindgren och musikern Anna-Ida Sarri leder publiken in i gammelskogens värden och mystik. För barn från 4 år och vuxna. Spelas i ett tält, tid: 45 min. Spelplan finns på Bartolinis hemsida. Pjäsen spelas i förtätad miljö i ett stort tält inomhus. […]

Läs mer

Inflyttardagen var välbesökt

Kommunen var arrangör och Skelleftekretsen i föreningen var där och berättade på skärmar och muntligt vad vi gör här lokalt. Det mesta intresset rörde eko-mat, närodlat och Natursnokarna men även gruvor och skog. Massor av besökare i tre timmar. Där fanns förstås många som hade andra språk än svenska. Tolkar hjälpte till, men det hade […]

Läs mer

Natursnokarna drar igång!

Vill du och ditt barn upptäcka naturen tillsammans med andra – snoka, leka, fika, elda, prata? Vi planerar för några träffar i höst. Platsen beror på var flest intresserade finns. Vi tänker oss ett par möten i höst till att börja med. Möjligheten att påverka tid och plats är stora. Natursnokar är för barn mellan […]

Läs mer

Många barnfamiljer

När Vitbergets dag firades den 31 augusti var Naturskyddsföreningen med, som en av alla de föreningar i Skellefteå som nyttjar bergets möjligheter. Väldigt många barnfamiljer kom förbi oss, och vi berättade om kretsens nya verksamhet, Natursnokar. Det handlar om utflykter med barn och vuxna där man njuter av naturen, leker och lär av varann. Natursnoksträffarna […]

Läs mer

Första rundan med Natursnokarna

Under senvåren och försommaren har några barn med föräldrar träffats på Rovön i Skellefteå. Där har barnen med föräldrar lekt med ledning av snokledarna Johan Nilsson, Pelle Holmlund och Kristin Allebrink. Barnen med föräldrar har fått söka fina saker eller små djur, insekter och sedan så har vi undersökt och funderat lite över sakerna tillsammans. […]

Läs mer

Natursnokarna – Vår familjeverksamhet

Den 26 och 27 april samlades en skara natursugna människor på Rovön. 8 personer med barnverksamhet i sikte. Två kvinnor från Riks var där och höll en verkligen givande utbildning. Nu har vi startat  den första gruppen med Natursnoksverksamhet i Skellefteå. Den första gruppen består av barn mellan 3 och 5 år. Det blir 2 […]

Läs mer

Barnverksamheten Natursnokarna

Både barn och vuxna blir friskare av att ha tillgång till naturen ! Naturskyddsföreningen vill ge förutsättningar för barn och vuxna att umgås med varandra i naturen, följa årstiderna och kanske göra en insats för allas välbefinnande. Att tillsammans följa olika spår i naturen uppleva skalbaggar och andra småkryp på nära håll kan vara en […]

Läs mer