Remisser

Skellefteå NF planerar att här publicera info om remisser vi fått, med info om ifall vi besvarat dem eller ej. Vi börjar arbetet nu i oktober 2022.

Svevia Bergsbyn dom 220928