Vad vi gör

Vi är organiserade i arbetsgrupper. Där sker det mesta arbetet. Det finns arbetsgrupper för NATURSTIGEN, SKOGEN, KLIMATET och OMSTÄLLNINGEN. Fler kan tillkomma.

Naturstigen

Vitberget är en viktig naturresurs i centrala Skellefteå. Området borde vara ett naturreservat. Vår naturstigsgrupp ansvarar för en stig på 5 km där. Skyltar beskriver naturen den går genom och informationen och sträckningen utvecklas ständigt.

Skog

Vi är ett gäng entusiaster som älskar skog, och då menar vi naturskog istället för de enformiga trädplantager som skogsbruket skapar. Naturskogar är trolska, fantasieggande miljöer som sätter fantasin i rörelse och lugnar själen.

Läs mer om skogsgruppen

Klimatgruppen

Klimatet är vår tids kanske största problem och gruppen arbetar med kommunala frågor, hur vi beter oss privat och kontakt med Fridays For Future.

Omställningsgruppen

Gruppens mål är att inspireera människor till att leva ett mer hållbart liv i samklang med naturen. Det handlar om hur vi konsumerar, hur vi värnar om jordens ekosystem, om transporter boende och mat.