Kontakt

Kontakta gärna oss i styrelsen om det är något Du funderar på. Klicka på namnen för en epostlänk.

Ordförande: Barbro Viklund
Vice ordf.: Kristin Allebrink
Kassör o web.redaktör: Peter Lugnegård
Sekreterare: Anna-Lena Lindqvist
Ledamot: Gunnar Lundberg
Suppleant: Lasse Johansson
Suppleant::  Torun Bergman

Naturskyddsföreningens postmottagare:

Naturskyddsföreningen i Skellefteå
c/o Barbro Viklund
Norra Yttervik 135
93191 SKELLEFTEÅ
Tel: 0705 – 64 89 02

Bankgiro 5130-8591

Föreningsdokument

 

NF Ske årsmöte 15 prot1

Protokoll årsmöte 2015 sid 2