Kontakt

Kontakta gärna oss i styrelsen om det är något Du funderar på. Klicka på namnen för en epostlänk.

Ordförande: Kristin Allebrink
V. ordf: Torun Bergman
Kassör : Peter Lugnegård
Sekr: Barbro Viklund
Ledamot: Lasse Johansson

Naturskyddsföreningens postmottagare:

Naturskyddsföreningen i Skellefteå
c/o Kristin Allebrink
Aldergatan 15
93135 SKELLEFTEÅ
Tel: 070 – 5540138

Bankgiro 5130-8591

Föreningsdokument

Inför årsmötet 2018

Årsmöte 2018 dagordning 

Verksamhetsberättelse NF 2017

Budget o VP 2018

Förslag till förändring av stadgar för Skellefteå Naturskyddsförening v2