Forskningsresan 2013

Under augusti månad 2013 genomfördes Forskningsresan i Skellefteå för andra året i rad. Resans syfte är att samla både experter och nybörjare som vill uppleva, dokumentera och rädda gammelskogar med höga naturvärden. Resan pågår vanligen 5 dagar och besöker oskyddade gammelskogar i glesbygder, ofta i Norrland. Under 2013 gick resan till Skellefteå med gemensam logi på Marinas i Uttersjöbäcken nära Bjuröklubbs naturreservat. Resan lockade ett 40-tal deltagare från hela landet och arrangerades av en arbetsgrupp från Naturskyddsföreningen i Västerbotten och Skelleftekretsen.

Deltagarna fick se unika orörda landhöjningsskogar, jätteträd och tall- och grannaturskogar, samtliga oskyddade och upptäckta av Naturskyddsföreningen i Skellefteå. Vi gjorde också en längre resa inåt landet under en av dagarna för att bl.a. njuta av Bjursjöskogens naturreservat i Bygdsiljum.  

Forskningsresan gjorde som vanligt många nya fynd av rödlistade arter i de besökte skogarna, och resultatet sammanställdes i rapporter med beskrivning av skogarna i text och bilder samt listor över alla artfynd. Dessa rapporter skickades till berörda myndigheter i hopp om att skogarnas ska skyddas, t.ex. som naturreservat eller biotopskydd, genom att markägaren får ersättning från staten för skogens ekonomiska värde.

Här kommer ett bildgalleri med några av Klas Anckers bilder från Forskningsresan 2013: