Skog

Skellefteå har unika naturskogar och Naturskyddsföreningen i Skellefteå arbetar för att bevara dessa miljöer för framtida generationer. Vårt mål är ett hållbart skydd för skogen. Detta försöker vi nå bl a genom att påverka industri och ägare att använda sig av hyggesfritt skogsbruk, ett typ av bruk som är betydligt skonsammare för naturen och dessutom mer ekonomiskt gynnsamt.

Naturskogar är trolska, fantasieggande miljöer som sätter fantasin i rörelse och lugnar själen. I naturskogarna finns träd i alla åldrar och gott om gamla och döda träd vilket är livsmiljö för ett myller av olika spännande svampar, växter och djur som inte kan leva i de enformiga trädplantager som skogsbruket skapar. På denna hemsida kan du läsa mer om naturskogarnas unika miljö.

Idag är endast 1 % av skogarna i Skellefteå skyddade enligt lag vilket är alldeles för lite för att rädda naturskogarnas biologiska mångfald, enligt forskarna så ska minst 30% av skogarna skyddas och 50% av skogarna bör brukas med hyggesfritt skogsbruk. Naturskyddsföreningen har lyckats skydda mer än 20 skogar i Skellefteå och kampen fortsätter! Alla som är intresserade och vill hjälpa oss kan mejla vår kontaktperson: Robert Lindström