Skog

Skellefteå har unika naturskogar och Naturskyddsföreningen i Skellefteå arbetar för att kartlägga och bevara dessa miljöer för framtida generationer.

Naturskogar är trolska, fantasieggande miljöer som sätter fantasin i rörelse och lugnar själen. I naturskogarna finns träd i alla åldrar och gott om gamla och döda träd vilket är livsmiljö för ett myller av olika spännande svampar, växter och djur som inte kan leva i de enformiga trädplantager som skogsbruket skapar. På denna hemsida kan du läsa mer om naturskogarnas unika miljö.

Idag är endast 0,5% av skogarna i Skellefteå skyddade enligt lag vilket är alldeles för lite för att rädda naturskogarnas biologiska mångfald, enligt forskarna så ska minst 20% av skogarna skyddas. Naturskyddsföreningen har lyckats skydda mer än 20 skogar i Skellefteå och kampen fortsätter! Alla som är intresserade och vill hjälpa oss kan mejla vår kontaktperson: Lill Eilertssen.