Personligt Klimatarbete

Klimatfrågan har varit stor för oss naturvänner under lång tid. Media och politiker har dock visat ett ojämnt intresse. Vi har jobbat med lokala och privata praktiska insatser och har haft svårt att få gehör för det globala perspektivet. Men nu har det svängt. Det tas många många initiativ även lokalt, främst kommunalt och i företagen. Vi privatpersoner/konsumenter gör en del val och där kan mycket mer hända.

På sidan www.Klimatkontot.se kan du se efter hur mycket koldioxid du själv förbrukar och fundera på vad du kan göra för att bli bättre.

Just nu är det fokus på det globala, men vi måste finna lösningar på t ex bättre fossilsnåla transporter i Skellefteå. Dessutom är det förstås här hemma i Skellefteå vi kan föra en lokal diskussion. Har du ideer så hör av dig till någon i styrelsen.