Signalarter

I naturskogen är den biologiska mångfalden mycket högre än i de trädplantager som skogsbruket skapar. Signalarter är arter som lever i naturskogar och i en del skonsamt brukade gammelskogar. De signalerar att en skog har höga naturvärden. Dessa arter är ofta hotade av skogsbruket. När man letar efter skogar med höga naturvärden kan man använda signalarterna som ett kvitto på skogens naturvärden, ju fler man hittar desto bättre! På denna sida ska vi visa upp några av de mest typiska signalarterna i Skellefteå samt några av de sällsynta rariteterna.

Peka på bilderna för att läsa en text om varje bild och klicka på bilderna för att se en stor bild.

Stor aspticka 1280x1024Stor aspticka Rynkskinn Forskningsresan 2007 1280x1024Rynkskinn RosentickaRosenticka Koralltaggsvamp
Koralltaggsvamp
Långskägg Forskningsresan 2007 (4) 1280x1024Långskägg
Lunglav i Skoppanbacken 1280x1024Lunglav Korallfingersvamp 1280x1024Korallfingersvamp Gränsticka 2 1280x1024Gränsticka Gräddporing 1280x1024Gräddporing Granticka på Dopaberget 1280x1024Granticka
Gammelgransskål i Bumyrhobbens naturskog 1280x1024Gammelgransskål Garnlav i Jåvan 1280x1024Garnlav Doftticka 2 1280x1024Doftticka Goliatmusseron 2 1280x1024Goliatmusseron

Småflikig brosklav