Skelleftekretsen

Naturskyddsföreningen arbetar för att jorden ska vara en bra plats att bo på, för oss själva och för alla efterkommande. Därför engagerar vi oss i många frågor som skog, vatten, klimat, jordbruk, livsmedel, gruvor, kemikalier, med flera. De problem vi står inför är ofta sammankopplade. Skogshanteringen påverkar t ex vatten och klimat. Gruvor, kemikalier och avgaser påverkar våra livsmedel och vår hälsa. Det spelar roll vad vi äter, hur vi reser, vad vi köper osv.

Den stora frågan är – vilket liv vill vi att våra och hela världens barn
ska få?

Här på vår hemsida hittar du exempel på hur vi arbetar lokalt. Mer finns på NF Riks hemsida. Visst vill också du vara med och jobba för en bättre framtid?

Vi är rätt kluvna till att nyttja Facebook men gör det ändå vid annonsering, för det är så många som läser där.