Natursnokar

Natursnokar är för barn mellan 2 och 12 år, men vi försöker skapa grupper i passande åldrar, som mest 10 barn. En vuxen ska alltid följa med och ha ansvar för sitt barn. Vi snokar ungefär en timme åt gången. Medlemmar i Naturskyddsföreningen prioriteras att komma med, men det är ju lätt att bli medlem!

Det finns en god sammanfattning av verksamheten på Riksföreningens sida. Och för medlemmar finns mycket att hämta på Naturkontakt.

Vill du delta eller leda en snokgrupp?
Mejla Kristin Allebrink eller ring 0705 54 01 38. Ange var du bor och vilken ålder barnet/barnen är. Är du själv intresserad av att få en kort utbildning och leda en grupp?

Barnpjäsen Stigen

Teater Bartolinis turnerar under 2016 med barnpjäsen Stigen i Västerbotten. Barnteatern”Stigen” spelas under året i Västerbottens län, av Teater Bartolinis. Ellenor Lindgren och musikern Anna-Ida Sarri leder publiken in i gammelskogens värden och mystik. För barn från 4 år och vuxna. Spelas i ett tält, tid: 45 min. Pjäsen spelas i förtätad miljö i ett stort tält inomhus.

Naturskyddsföreningen deltar med info om sin barnverksamhet. Eftersom pjäsen spelas på många orter och under dagtid finns vår information i form av en resväska med broschyrer.