Kärnkraftfritt Bottenviken

Naturskyddsföreningen har samarbetat med nätverket Kärnkraftfritt Bottenviken framförallt mot planerna på ett nytt kärnkraftverk i finska Pyhäjoki, men även mot fortsatt kärnkraft i Sverige. Idag är planerana på projektet i Pyhäjoki nerlagda  men Nätverket finns kvar och samlar lokala grupper i städerna längs bottenvikskusten från Haparanda till Umeå. Skellefteågruppen av Kärnkraftfritt Bottenviken har varit med från starten och har jobbat både lokalt och regionalt med demonstrationer, föreläsningar och bojkottningskampanjer.

För hela nätverket går det bra att kontakta Lena Lagerstam, 072-2352 567 och gå med i nätverkets facebookgrupp.

Läs mer om Naturskyddsföreningens rapport Finn fem fel på kärnkraften.

Kommuner som säger nej till kärnkraft vid Bottenviken.

Kommuner som säger nej till kärnkraft vid Bottenviken.