Gruvfrågor

Vi i Skellefteå-föreningen har arbetat mycket med gruvfrågor och nu finns dels en Gruvpolicy för föreningen på länsnivå, dels en nationell Mineralpolicy. Idag, i början av 2016 bedriver vi inga särskilda aktiviteter här. Boliden har genom åren skapat många problem, men man har bättrat sig mycket och det är ett stabilt företag som följer lagen. Däremot är det ett stort bekymmer att Nickel Mountain har lyckats sälja sitt tillstånd för Rönnbäcksgruvan. Dessutom hoppas vi, 2020 i maj, att regeringen inte ska ge tillstånd för Bolidens planer på en jättelik koppargruva i Laver i Norrbotten.