Gruvfrågor

Vi i Skellefteå-föreningen har arbetat mycket med gruvfrågor och nu finns dels en Gruvpolicy för föreningen på länsnivå, dels en nationell Mineralpolicy. Vi bedriver sedan  2016 inga särskilda aktiviteter här. Boliden har genom åren skapat många problem, men man har bättrat sig mycket och det är ett stabilt företag som följer lagen. Dessutom hoppas vi, att regeringen inte ska ge tillstånd för Bolidens planer på en jättelik koppargruva i Laver i Norrbotten. det har legat på regeringens bord från 2020 i maj och så är det ännu i november 2023. Däremot är det ett stort bekymmer att företaget Nickel Mountain har lyckats sälja sitt tillstånd för brytning av Rönnbäcksgruvan söder om Tärnaby.