Ängar

Inne i skogen utanför byn Hökmark i södra delen av Skellefteå kommun ligger den lilla byn Paradiset, numera bestående av endast ett hushåll. Här finns en äng som Naturskyddsföreningen hävdat i 10 år och som hyser ett 60-tal växtarter, främst kärlväxter men även mossor, svampar och lavar. Två av dessa arter – månlåsbräken och höstlåsbräken – är rödlistade, dvs hotade pga brist på hävdade ängsmarker. Under juni och juli blommar ängen rikligt med bl.a. ormrot, grässtjärnblomma, blåklockor, månlåsbräken, violer, prästkrage och olika fibblor. Senare på sommaren färgas ängen i olika violetta nyanser av de olika gräsarterna. Dessutom finns en rik mångfald av gräshoppor och fjärilar som inte är undersökt ännu, men jätteinsekten vårtbitare – som äter gräshoppor – förekommer allmänt på ängen. Naturskyddsföreningen har tidigare under tio år slagit ängen med slåtterbalk i början av augusti varje år. Allt hö räfsades bort från ängen för att inte gödsla, nyckeln till ängens rika mångfald är just den magra och torra marken. En äng kan hysa 50 arter per kvadratmeter och behöver inte vara stor – den som vill göra en insats för den biologiska mångfalden kan anlägga en miniäng på några kvadratmeter av sin gräsmatta och får på köpet en vacker bit natur som endast behöver skötas en gång per år!

Läs mer om hur man kan gynna naturvården på sin egen tomt

Skapa naturvärden på din tomt av Patrik Nygren 2012