Naturskogar

tallnaturskog  (4)Skogsbruket strävar efter att skapa plantager där unga träd står på rad och gamla och döda träd saknas. Naturskogen är raka motsatsen, en miljö som sköts av naturen, vilket skapar en varierad miljö med många gamla och döda träd vilket är nyckeln till den rika biologiska mångfalden som saknas i de trädplantager som skogsbruket skapar.

Naturskogen innehåller självsådda träd i alla åldrar och de äldsta träden kan vara 250-500 år gamla! De gamla träden har utvecklat pansarbark och spiralvridna, krokiga och slokande grenar som ofta är draperade i långahänglavar. Stammarna på gamla träd blir också förvridna vilket syns tydligt när de dör stående och barken lossnar. Solen letar sig ned i de gläntor som bildas när gamla träd faller för tidens tand, och på marken ligger döda träd insvepta i ett tjockt lager med mossa. Hundratals växter, djur och svampar i Skellefteå är idag hotade av den akuta brist på naturskog som skogsbruket skapat.

         Urgammal sälg tallnaturskog  (3) urgammal gran 2 Urgammal tall 2 Brandljud på tall 2 Tallnaturskog (2) tallnaturskog (6) urgamla aspar i naturskog Urgammal tall 4