Klimat och energi

Klimatfrågan har varit stor för oss naturvänner under lång tid. Media och politiker har dock visat ett ojämnt intresse. Vi har jobbat med lokala och privata praktiska insatser och har haft svårt att få gehör för det globala perspektivet. Men nu har det stora klimatmötet i Paris i början av december kommit i fokus och skapat utrymme för både politiker och media, vilket är glädjande och övertrumfar våra insatser.

Det stora som skett i Skellefteå genom Naturskyddsföreningen är att vi bidragit till kampanjen Run For Your Life.

Så har vi haft 25.11 en kafekväll på Campus om Skellefteå krafts marknadsföring av el.

Det finns många goda exempel på vår nationella hemsida. Både SVT och Dagens Nyheter är andra exempel på det här liksom Hans Roslings olika framträdanden.

DN hade söndagen den 18.10.15 början på en stor satsning med både siffror på utvecklingen och en rad konkreta exempel på hur man har tacklat problemen. Vätgasbil i serietillverkning, byggande av en grönare stad, stora satsningar på solceller. Exemplen visar att det finns både teknik och praktisk vilja. Det finns till och med en historia av förändring på väg mot det hållbara samhället redan nu.

Just nu är det fokus på det globala, men vi måste finna lösningar på t ex bättre fossilsnåla transporter i Skellefteå. Det är dessutom här hemma i Skellefteå vi kan föra en lokal diskussion.

Klimatguiden på SVT: http://pejl.svt.se/klimatguiden/