Klimat och energi

Klimatfrågan har varit stor för oss naturvänner under lång tid. Media och politiker har dock visat ett ojämnt intresse. Vi har jobbat med lokala och privata praktiska insatser och har haft svårt att få gehör för det globala perspektivet. Men nu har det svängt. Det tas många många initiativ även lokalt, främst kommunalt och i företagen. Vi privatpersoner/konsumenter gör en del val och där kan mycket mer hända.

1 januari 2022 påbörjar vi ett samarbete med med Naturskyddsföreningen i Norrbotten om problem med elektrifieringen.

På sidan klimatkontot.se kan du se efter hur mycket koldioxid du själv förbrukar och fundera på vad du kan göra för att bli bättre.

Naturskyddsföreningens nationella ordförande Johanna Sandahl skriver i en bilaga till morgontidningarna i början på juni om att Sverige borde upphöra med klimatskadliga subventioner.

Det finns många goda exempel på vår nationella hemsida. Både SVT och dagspress främst nationellt  är andra exempel. Exemplen visar att det finns både teknik och praktisk vilja. Det finns till och med en historia av förändring på väg mot det hållbara samhället redan nu.

Just nu är det fokus på det globala, men vi måste finna lösningar på t ex bättre fossilsnåla transporter i Skellefteå. Dessutom är det förstås här hemma i Skellefteå vi kan föra en lokal diskussion.

Nyfiken på vad Joe Biden i USA vill? här är en sammanfattning från westander.se. Westander om Biden och klimatet