Inflyttardagen var välbesökt

Kommunen var arrangör och Skelleftekretsen i föreningen var där och berättade på skärmar och muntligt vad vi gör här lokalt. Det mesta intresset rörde eko-mat, närodlat och Natursnokarna men även gruvor och skog. Massor av besökare i tre timmar. Där fanns förstås många som hade andra språk än svenska. Tolkar hjälpte till, men det hade […]

Läs mer

Svampkorgarna fylldes

När Naturskyddsföreningen ordnade svampexkursion i början av september blev ingen lottlös.  Regnet på senare tid har gjort att svamparna ploppat fram och särskilt Karljohan är det gott om. Anna-Lena Lindqvist och Gunnar Lundberg guidade gänget på Gummarksheden som här vilar i mossan med sin skörd.

Läs mer

Kurs i gammelskog 16-17 augusti

Årets skogskurs närmar sig! Det finns utrymme för några fler deltagare så om du inte anmält dig och skulle vilja delta så kontakta Lill Eilertsen så fort som möjligt, antingen via telefon: 070-283 29 64, eller per E-post: liei0003@student.umu.se. Redan anmälda deltagare ska ha fått ett utskick – om inte så kontakta Lill. Naturskyddsföreningen i […]

Läs mer

Anmäl dig till Forskningsresan i Arvidsjaur

Årets Forskningsresa blir i Arvidsjaur 29 juli till 3 augusti i skog och mark kring Glommersträsk. Läs mer på Arvidsjaurkretsens hemsida och ladda ner inbjudan här. Sista anmälningsdag är 1 juni och anmälan skickas till forskningsresan2014@gmail.com. Här kan du läsa om förra årets Forskningsresa som anordnades av Skelleftekretsen.  

Läs mer

Känner du till skyddsvärda marker i strandnära lägen?

Nu behöver Naturskyddsföreningen er hjälp och det är bråttom! För att göra Skellefteå mer attraktiv har Skellefteå kommun tagit fram ett förslag till strandnära lägen som ska kunna undantas från strandskyddet, så kallade LIS-områden. Dessa områden riktar sig till intressenter som kan främja en positiv sysselsättningseffekt och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Självklart […]

Läs mer

Ny sida om forskningsresan 2013

2013 arrangerades Forskningsresan i Skellefteå. Det är en kurs för både experter och nybörjare som vill både uppleva och försöka rädda oskyddade gammelskogar med höga naturvärden. Forskningsresan 2013 lockade ett 40-tal deltagare från hela landet och flera fina naturskogar besöktes! En längre text och ett bildgalleri finns på skogssidan, klicka på relaterat innehåll nedan:    

Läs mer

Möt våren vid kusten

Söndag den 27 april samlas vi kl 18.30 på torget i Bureå för Naturskyddföreningens återkommande arrangemang Möt våren vid kusten. Vi tittar på fåglar, orörda landhöjningsskogar med jätteträd och avslutar vid en liten bäck som denna tid på året kokar av uppvandrande fisk som ska leka. Vi brukar ofta få se havsörn. Medtag fika, stövlar, […]

Läs mer

Landhöjningsskogar – unika och hotade miljöer

Längs Skellefteås kuster finns en unik naturtyp som kallas landhöjningsskog. Den är hem för flera hotade arter men tyvärr ökar hotet från exploatering mot dessa miljöer. Skogsbruket kan idag avverka denna unika naturtyp  utan hänsyn. Landhöjningsskogarna består ofta av små rester mellan sommarstugeområden och skogsbruket hugger numera allt oftare bort all skog ända fram till tomtgränsen för sommarstugorna! […]

Läs mer

Gamla träd lagrar mer kol

En ny stor studie av gamla och grova träd visar att ett träds förmåga att lagra kol och motverka väthuseffekten ökar allteftersom trädet blir äldre och större. Detta visar på vikten av att vi bevarar fler gamla träd i våra skogar!

Läs mer

Jätteträd i Skellefteå

Naturskyddsföreningen i Skellefteå har kartlagt jätteträd i Skellefteå kommun och presenterar flera av dem i ett bildgalleri under kategorin skog. Galleriet uppdaterades idag med flera nya bilder och nya mätningar av en del av träden.  

Läs mer