Fint samtal om klimat, hållbarhet och centrumplaner

Klimatproblemen ritar om kartan för kommunerna. Klimat och hållbarhet blir stora praktiska frågor lokalt och de kräver nya insatser från kommunernas sida. Det går inte att hänskjuta detta till staten eller företagen eller medborgarna. Skellefteå Naturskyddsförening hade 15 februari bjudit in Evelina Fahlesson, ordförande i Bygg- och Miljönämnden och Jan Tarras-Wahlberg, miljöstrateg i kommunen, till […]

Läs mer

Lantmännens vetereklam i TV

Det här är hett NU. Lantmännen kommer med en kampanj i rätt läge. Deras vete sparar 20% i förhållande till någon tidigare situation. Vetet är inte KRAV-märkt eller kallas ekologiskt. Det är bra att de vill vara klimatbra, men stämmer det? Vi borde stötta eller påtala felaktigheter. Jag vet inte hur det är men ska […]

Läs mer

Barnpjäsen ”Stigen”

Teater Bartolinis turnerar under 2016 med barnpjäsen Stigen i Västerbotten och Norrbotten.  Ellenor Lindgren och musikern Anna-Ida Sarri leder publiken in i gammelskogens värden och mystik. För barn från 4 år och vuxna. Spelas i ett tält, tid: 45 min. Spelplan finns på Bartolinis hemsida. Pjäsen spelas i förtätad miljö i ett stort tält inomhus. […]

Läs mer

Bra att cykeln sätts i centrum

Cykeltrafiken ska prioriteras högre än biltrafiken i framtidens Skellefteå centrum. Det framgår av kommunens nyligen framlagda förslag till översiktsplan. Naturskyddsföreningen i Skellefteå tycker att det är en mycket bra målsättning. Cykling är klimatsmart och hälsosamt, såväl för individen som för samhället. Men den som väljer cykel tänker kanske mest på att komma snabbt och bekvämt […]

Läs mer

Ål på julbordet?

Det här skrev Ingegerd Saarinen på Norrans insändarsida: Såg i Norran den 11 dec att det för en del människor är ett måste med rökt ål på julbordet. Men ålen är starkt utrotningshotad! På mindre än 60 år har mer än 99 procent av antalet glasål vid Europas kuster försvunnit.  Nu måste vi avstå från […]

Läs mer

Är elbilar framtiden?

Det verkar faktisk så. Teslas nya elbil laddar över natten och klarar enligt uppgift 40 mil på en laddning och är mycket accelerationssnabb har vi fått veta. Det är dessutom intressant att Skellefteå Kraft ska leverera el till dessa bilar över hela landet. Det här och mycket mer kom fram vid en träff vi  just […]

Läs mer

Debatt: Skolor behöver ha nära till skog

Skellefteå planerar att bygga bostäder vid Sörböleskolan och därmed minska grönytorna där. Detta går helt emot vad man idag vet om barns hälsa och inlärning. Barn som vistas ofta i naturen är friskare och mindre stressade än andra. De har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne. Detta framgår av forskning vid bland annat SLU […]

Läs mer

Yttrandefrihet är kanske självklart?

Vi i Naturskyddsföreningen i Skellefteå tycker den är det, men det är länge sen den prövades tydligt. Vi upplever mest självcensur och censur från närstående. Vi tycker knappt vi behöver hävda rätten till yttrandefrihet, men nu skakas världen av massmordet från tre franska terrorister. Det har redan gett upphov till gigantiska solidaritetsaktioner på temat ”Jag […]

Läs mer

Fem miljöfrågor till politikerna i Skellefteå

Vad tycker partierna i Skellefteå om skogsreservat, fiskvandring och torvbrytning? Dessa och några andra korta frågor med lokal miljöanknytning ville Naturskyddsföreningen i Skellefteå ha svar på från partierna, inför valet. Vi skickade fem frågor till sju partier. Svar fick vi från tre: Centern, Vänstern, Miljöpartiet. De övriga svarade inte alls, trots påstötning. Frågorna skickades till […]

Läs mer