Tyck till om strandplaneringen (LiS)

För ett tag sedan informerade vi om kommunens planer för att lätta på strandskyddet (LiS) i vissa områden i Skellefteå kommun. Detta för att ge dig möjlighet att påverka, eftersom vi tycker det är viktigt att inga värdefulla naturområden berörs. Strandskydd är till för att trygga allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv, och att bevara […]

Läs mer

Känner du till skyddsvärda marker i strandnära lägen?

Nu behöver Naturskyddsföreningen er hjälp och det är bråttom! För att göra Skellefteå mer attraktiv har Skellefteå kommun tagit fram ett förslag till strandnära lägen som ska kunna undantas från strandskyddet, så kallade LIS-områden. Dessa områden riktar sig till intressenter som kan främja en positiv sysselsättningseffekt och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Självklart […]

Läs mer