Vi visar barnteater

I Kalendern här bredvid finns praktisk info om barnpjäsen Stigen av teater Bartolinis. Vi stöttar den här föreställningen för att vi anser att skogen är av stort värde för oss och för kommande generationer. En väl omhändertagen skog bjuder på upplevelser av många slag – djurliv, bär, svamp, tystnad, eftertanke. Den är livsrum för en […]

Läs mer

Debatt: Skolor behöver ha nära till skog

Skellefteå planerar att bygga bostäder vid Sörböleskolan och därmed minska grönytorna där. Detta går helt emot vad man idag vet om barns hälsa och inlärning. Barn som vistas ofta i naturen är friskare och mindre stressade än andra. De har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne. Detta framgår av forskning vid bland annat SLU […]

Läs mer

Fem miljöfrågor till politikerna i Skellefteå

Vad tycker partierna i Skellefteå om skogsreservat, fiskvandring och torvbrytning? Dessa och några andra korta frågor med lokal miljöanknytning ville Naturskyddsföreningen i Skellefteå ha svar på från partierna, inför valet. Vi skickade fem frågor till sju partier. Svar fick vi från tre: Centern, Vänstern, Miljöpartiet. De övriga svarade inte alls, trots påstötning. Frågorna skickades till […]

Läs mer