Vi äter mycket mer ekologiskt än för bara ett år sen!

Försäljningen av ekologisk mat har ökat starkt de senaste 12 månaderna. Ökningen är 30-40 procent hos de stora kedjorna enligt dagspress. En mycket snabb och kraftig ökning. Väldigt roligt är det. Fler tycker det är viktigt att äta giftfri mat som odlas klimatvänligt. Det betyder ju också att fler och fler tycker som Naturskyddsföreningens medlemmar. […]

Läs mer