Sommar, ängar och slåtter

Klimat/biologisk mångfald/ängar/slåtter hör ihop. Vi deltog i slåttern i Rismyrliden och byggde bihotell och informerade om vårt arbete. Fantastisk miljö! Vi ska ägna mer möda åt ängar i Skellefteå framöver. Huvudarrangör: Rismyrlidens vänner.

Läs mer

Vad är din åsikt? Fyll i vår enkät!

Vi möter många nya människor just nu. Vad tycker ni bör ske i Klimatfrågan? Vad bör Klimat Skellefteå göra? Fyll i vår lilla enkät så här dan före 24.5: https://forms.gle/fHEhgCncWnqrCaaW8 Kom med imorron kl 12-13 utanför Brinken och visa med din närvaro vad du tycker!

Läs mer

I sommar: Bjud in dina vilda grannar!

Lata dig i trädgården så får du en roligare trädgård med mer liv och våra vilda grannar en fristad. Fixa lite fint för igelkottarna och fjärilarna så får du en roligare trädgård. I trädgården drar många en gräns mellan natur och odlad grön kultur. Det vill vi ändra på. Som tur är känner varken fåglar, […]

Läs mer

Bidra till klimatforskning med rapporter om vårtecken!

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har bett oss bidra till klimatarbetet genom att rapportera in vårtecken i ett särskilt formulär. Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se <http://www.naturenskalender.se>eller med appen ”Naturens kalender”. […]

Läs mer

Inflyttardagen var välbesökt

Kommunen var arrangör och Skelleftekretsen i föreningen var där och berättade på skärmar och muntligt vad vi gör här lokalt. Det mesta intresset rörde eko-mat, närodlat och Natursnokarna men även gruvor och skog. Massor av besökare i tre timmar. Där fanns förstås många som hade andra språk än svenska. Tolkar hjälpte till, men det hade […]

Läs mer

Ängsslåtter i Paradiset

Söndag den 3;dje augusti var vi några som var med om ängsslåtter på gården Paradiset. En av de som var med var Skelleftekretsens ordförande Barbro Viklund. Som verkar vara nöjd med dagens arbete. ( se bild ) Ängen har nu fått bra förutsättningar att blomma vidare nästa sommar. Själva slåttern utfördes med slåtterbalk och därefter […]

Läs mer

Humlan jobbar åt oss

– Vi borde göra mer för humlorna. Det sa en av landets kunnigaste vad gäller humlor, Björn Cederberg, när han berättade om sina skyddslingar i Karlskoga nyligen. Naturskyddsföreningen där har anlagt en äng för att gynna humlor och bin. Dit bjuds skolklasser och andra grupper in för att lära sig mer om dessa viktiga insekter. […]

Läs mer