Bolidens gamla synder?

Har du sett dokumentärfilmen Blybarnen? Om inte så passa på den 17.10, då SVT visar den, åtminstone på SVTPlay. Boliden sålde/exporterade giftigt gruvavfall till ett företag i Chile på 80-talet. Det dumpades av det chilenska företaget nära den lilla byn Arica. Misären där har skildrats väl av två svenska filmare. Filmen är Blybarnen. Vill du […]

Läs mer

Miljöprojekt i Kågeälven

Projektet har gått ut på att återställa habitatskvalitet för Kågeälven och skapa förutsättningar för fisklek osv. Även att återställa biflöden. Det är Kågeälvens övre fiskevårdsorganisation som stått för åtgärderna på plats. Naturskyddsföreningens Bra Miljöval (Falken) finansierar det här och en rad andra miljö- och energieffektiviseringsprojekt runt om i Sverige. Tack för att du handlar produkter märkta […]

Läs mer

Gillar lokalodlat?

Häng med på nån av bussarna till odlare och djurhållare i bygden på söndag 10.30 eller åk egen bil. Se mer på skelleftea.se. info om odlarna finns här om du sSkrollar ner på sidan.Vi reserverar oss för att listan kanske inte är 100 % aktuell.

Läs mer

Fågelutflykten 23.4 – Vad hände?

Jo, c:a 15 personer dök upp på folketspark-parkeringen trots rätt bistert väder. Vi var så lyckligt lottade att vi hade Fredrik Sjöström, Erik Normark och Gunnar Lundberg, alla mycket kunniga ornitologer, med oss. Sen bar det av till Ersmarksängarna på södra sidan av Kågeälven där hundratals tranor, sångsvanar, grågäss, sädgäss och en del kanadagäss provianterade. […]

Läs mer

Kraftsamling för de sista stora naturskogarna – Anmäl ditt intresse!

Vill du vara med och bidra till att skog med höga naturvärden skyddas från avverkning? Efter att Skogsstyrelsen nyligen meddelat att man tagit en ”paus” i registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige går nu flera av Naturskyddsföreningens länsförbund samman i en gemensam kraftsamling för identifiera skyddsvärda skogar i berörda områden. Insatsen innefattar korta inventeringskurser under […]

Läs mer

På Norran TV om Skogsstyrelsens ”paus”

Skogsstyrelsen har bl a till uppgift att inventera nyckelbiotoper för att kunna styra tillstånd för avverkningar av skog. Det har dess chef stoppat under förevändning att metoden som används är olämplig. Vi menar att man i så fall först skulle ta fram bättre metoder, inte ”göra paus först”. Torun i vår styrelse har intervjuats av […]

Läs mer