På Norran TV om Skogsstyrelsens ”paus”

Skogsstyrelsen har bl a till uppgift att inventera nyckelbiotoper för att kunna styra tillstånd för avverkningar av skog. Det har dess chef stoppat under förevändning att metoden som används är olämplig. Vi menar att man i så fall först skulle ta fram bättre metoder, inte ”göra paus först”. Torun i vår styrelse har intervjuats av […]

Läs mer

Det finns goda nyheter!

Efter vintermörker och dåliga nyheter om Trump, om mord och om flyktingars problem kan läget kännas dystert. Men det finns bra sanningar att njuta av. Läs Johanna Sandahls text på sidan 8 i senaste numret av Sveriges Natur, som alla medlemmar fått i brevlådan. Om bland annat bromsande koldioxidutsläpp och om Kinas ökande miljöambitioner i […]

Läs mer

Bygg inte fritidshus på Björnsholmen!

Ägaren till Björnsholmen, Ytterursviken 35:1, som ligger sydost om Stackgrönnan i anslutning till Skellefteälven, vill sälja fritidshustomter där. Öns stränder är naturskyddade. Kommunen har beslutat upprätta ett planprogram, en förstudie före detaljplan. Se Norran 25.1. Skellefteå Naturskyddsförening motsätter sig förslaget. Ön har ett rikt fågelliv och omgivningen är naturskyddad. Dessutom är det stor översvämningsrisk för […]

Läs mer

Tack för Dagbrott!

Riksteaterns föreställning Dagbrott spelades i fredags i Skelleftehamn. Man kunde i förväg undra hur i allsindar det skulle gå att gestalta det komplexa problemet med nya gruvor på en scen på en kväll. – Det gick alldeles utmärkt. Hela vår gruvpolicy fick plats i dramatiserad form. Gå och se föreställningen om du kan. Den spelas […]

Läs mer

Vi får bättre sportfiske i Bureälven!

Pengar från Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens miljömärkning, har finansierat återställning av två sträckor av Bureälven, vid Strömsholm och vid Bursjön. Älvens utseende före flottepoken har återskapats. Det är Skellefteå kommun som sökt medel från oss och gjort jobbet. Det är tack vare oss konsumenter, som begär miljömärkning och sen köper miljömärkta varor, som resurser finns för […]

Läs mer

Nyss: Cafekväll om kemin i vår vardag

Naturskyddsföreningen har påbörjat en kampanj över tre år för att få bort riskabla kemikalier ur hudvårdsartiklar, leksaker och annat i vardagen. Skellefteavdelningen ordnade torsdagen den 20.10e samtal om hur man kan välja leksaker, barnkläder och möbler i hemmet och hur man kan göra sin egen deodorant. Till det serverades förstås FairTrade-märkt ekologiskt kaffe. Gun Sundkvist […]

Läs mer

Vi såg teatern Grismanifestet

Vi var 32 personer som såg Nadja Frankes utomordentliga rollprestationer på den lilla scenen i Arenan på Campus. Hon spelade alla roller – och med den äran. Pjäsens tema var både hur illa grisar ofta har det och hur fast vi sitter i vårt sätt att vara och handla. Det var avsiktligt oklart om storyn […]

Läs mer

Kemikalier i vardagen

Närmaste Cafékväll är Torsdag 20 oktober kl 18.30 Vilka kemikalier påverkar oss och vad kan vi själva göra åt det? Vi lär oss som exempel göra deo själva och får veta en del om att sälja giftfria leksaker och barnkläder. Vad vill du vi ska ta upp utöver det? FairTrade-fika serveras. Välkommen! Lokal: Studiefrämjandet, Magasinsgränd […]

Läs mer