Havsgruva utanför Bjuröklubb?

Utanför Bjuröklubb (ca 5 km öster därom) ska Sweden Ocean Minerals börja undersöka om en havsgruva kan och får anläggas. Det rapporterade Norran (Lars Andersson) 15.11.22. Bottenviken är ett känsligt innanhav, så Kristin Allebrink svarade för Naturskyddsföreningens räkning i en debattartikel i denna länk: Debattartikel Bottenviken 28 nov 2022. Sedan  har SOMs VD Peter Lindberg […]

Läs mer

Kommunens klimat- och miljöarbete

Vi i Naturskyddsföreningen har länge försökt påverka kommunen att anta ett klimatprogram och mål för koldioxidutsläppen. Tyvärr har vi inte sett resultat av de ansträngningarna. Nyligen skrev signaturen ”Realist” en bra insändare om samma sak och en tjänsteman svarade. Här är en replik på den, skriven av ”Kottis” i den här länken: ins Norran dec […]

Läs mer

Klimatanalys Norr ska kartlägga omställningen

  I norra Sverige pågår en satsning som kan ge stor internationell klimatnytta. Något att vara stolta och hoppfulla inför men som också kräver snabba överväganden och väcker frågor och oro. Projektet Klimatanalys Norr ska, med stöd av expertis, visa på den samlade effekten av klimatomställningen och konflikter kring mark och elanvändning i kartmaterial och […]

Läs mer

Inför valet i september

Vi har skickat en rad frågor till partierna i kommunfullmäktige. Vi hoppas på att få svar senast  16 augusti  2022 Vi kommer att informera våra medlemmar och allmänheten om innehållet i partiernas svar och även ange ifall något parti inte svarat. Frågorna och förklaring till dem finns nedan under

Läs mer

Klimatfrågan inför COP 26 i Glasgow 2021

Vi ser en massrörelse i världen – Fridays For Future – sedan flera år. Senast den 22.10 var vi själva på torget i schtaan. stämningen var god trots snömodden och det var trevligt att möta klimatminister Per Bolund. bifogat ligger vårt flygblad  Till COP 26NFSk  från det. Men vad händer i politiken och i industrin? […]

Läs mer