Klimatförnekare versus verkligheten

Blir du också ställd ibland och undrar hur du ska svara, när nån kläcker ur sig nåt befängt vid fikabordet? Använd de här forskarsvaren! Sammanställningen kommer från Illustrerad vetenskap nr 9-2018.