Färska rapporter om gruvor och om klimat

Gruvnäringen behöver ta mera ansvar för de miljöproblem den skapar. Den bör behandlas som annan industri i Sverige. Det är en av många slutsatser som Naturskyddsföreningen har kommit fram till i den rapport som nyligen lämnats. Läs mer om föreningens arbete med gruvrfrågorna här. Gör något åt klimatet – nu! Så kan man snabbt sammanfatta […]

Läs mer

Finn fem fel på kärnkraften

Naturskyddsföreningen granskar kärnkraftens brister i den nya rapporten Finn fem fel på kärnkraften: Kärnkraft är inte är ett hållbart alternativ, vare sig för miljö, säkerhet eller ekonomi.  I rapporten ”Finn fem fel på kärnkraften” granskar vi kärnkraftens tillkortakommanden. Listan är lång enbart med de senaste årens konsekvenser: olyckan i Fukushima, avbrott och larm om brister […]

Läs mer