Vi behöver din hjälp, kära medlem!

Och med vad då, tänker kanske du? – Jo det är ett varierat behov, till exempel: Ställa i ordning i lokalen inför en kafékväll eller nya ideer för dessa Bära upp några av skyltarna till naturstigen på Vitberget (det behövs fler som bär) Eller andra kul praktiska insatser. Dessutom kanske du vill Sitta i styrelsen […]

Läs mer