Gamla träd lagrar mer kol

En ny stor studie av gamla och grova träd visar att ett träds förmåga att lagra kol och motverka väthuseffekten ökar allteftersom trädet blir äldre och större. Detta visar på vikten av att vi bevarar fler gamla träd i våra skogar!

Läs mer