Etnisk mångfald

Antalet människor med skiftande etnisk bakgrund har ökat i kommunen. Vi vill att de ska få del  avav vår syn på miljön och naturen, särskilt allemansrätten. Vi vill att de ska få glädje naturen precis så som vi som bott här länge.